Eltrans Instalacje Sp. z o.o. - Usługi w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, wod-kan, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

Zastosowanie nowoczesnych technologii, doświadczenie, sprawność i wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej to jedne z wielu atutów, dzięki którym osiągamy wysoką jakość naszych usług oraz uznanie Inwestorów.

Jesteśmy członkiem
Śląskiej Izby Budownictwa

Szybkie info

Adres:
Eltrans Instalacje Sp. z o.o.
41-506 Chorzów
ul. Inwalidzka 11
Tel/fax:
32/250-45-19
E-mail:
biuro@eltransinstalacje.pl
Dane:
KRS: 0000003294
NIP: 946-22-95-098
REGON: 432244638
Kapitał zakładowy: 130.000,00 zł
Konto bankowe:
PKO BP S.A.:
25 1020 2313 0000 3102 0446 0713

Eltrans Instalacje Sp. z o.o.

Głównym celem naszej działalności jest budowa nowych instalacji, przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych związanych z obsługą przesyłu, rozdziału energii elektrycznej i cieplnej oraz ich serwis. Wykonane instalacje energetyczne oraz zamontowana aparatura rozdzielcza daje możliwość rozszerzenia o aplikacje najnowszej techniki zabezpieczeniowej, sterowniczej i pomiarowej.

Jesteśmy obecni na rynku usług od 2005 roku. Wykonujemy specjalistyczne prace w branżach elektrycznej oraz sanitarnej. Realizujemy zarówno nowe inwestycje, jak i remonty w istniejących budynkach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych i górniczych, obiektach energetyki zawodowej, na kolei i w budownictwie mieszkaniowym.

Atutem naszej firmy jest doświadczenie i kadra inżynieryjno - techniczniczna. Nasi pracownicy posiadają stosowne uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe, zaświadczenia kwalifikacyjne SEP "D" i "E" elektryczne jak również ciepłownicze i gazowe, zatwierdzenia dozoru górniczego. Dysponując własnym, specjalistycznym sprzętem, stale powiększanym zapleczem produkcyjnym, stosując nowoczesne technologie osiągamy wysoką jakość naszych usług, a tym samym zadowolenie Inwestorów.

By przybliżyć charakter działalności Eltrans Instalacje Sp. z o.o. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, wybranymi realizacjami oraz referencjami.